رزی دیو

رزی دیو

رزی دیو یکی از فرآورده های جانبی تصفیه ، پالایش و تقطیر در خلاء اسید های چرب می باشد. رزی دیو تولید شده در این واحد در بشکه های فلزی 180کیلوگرمی بسته بندی و عرضه میگردد.