اسید اویل جهت مصارف مرغداری

یکی از محصولات استحصالی در فرایند تولید روغن، اسید اویل است که در مرحله خنثی سازی روغن بدست می آید. در این مرحله مقدار اسید چرب آزاد روغن را اندازه گیری کرده و مقدار سود لازم را برای خنثی سازی آن محاسبه می کنند. محلولی از سود با غلظت مناسب را در شرایط به همزنی به روغن اضافه می کنند و با توجه به درجه حرارت و زمان مجاورت سود با روغن، اسیدهای چرب آزاد خنثی شده و بصورت صابونهای غیر محلول از روغن خارج می شوند. چنانچه لازم باشد یکبار دیگر عمل خنثی سازی را برای حذف ناخالصیهای احتمالی باقیمانده تکرار می کنند و سر انجام پس از شستشوی روغن با آب داغ و بهره گیری از سانترفیوژهای مربوطه، فاز آبی حاوی صابون را از روغن خارج کرده و سپس روغن را تحت خلاء خشک و برای مرحله بعدی آماده می کنند. در این مرحله به موازات اسیدهای چرب آزاد، مقادیر زیادی از پیگمانهای رنگین، صمغهای احتمالی باقیمانده و سایر ناخالصیهای گوناگون دیگر از روغن جدا می شوند. ناخالصیهای یاد شده، یا با سود وارد راکسیون شده یا توسط صابون جذب و از روغن خارج می شوند. از اسید اویل نیز در جیره طیور برای تامین انرژی استفاده می گردد و توسط شرکت کیمیا چرب به بازار مصرف عرضه می شود.

جدول مشخصات اسید اویل جهت مصارف مرغداری اسید اویل جهت مصارف مرغداری

مشخصات محصول
اسم محصول اسید اویل
کد محصول A0101 - A0102
ترکیبات سویا، آفتاب گردان ...
شکل ظاهری مایع زرد مایل به قهوه ای
دانسیته 930LIT/M3
مدت نگهداری شش ماه پس از تولید
آنالیز محصول
مشخصات اسید اویل درجه 1 اسید اویل درجه 2
انرژی متابولیسمی 8800Kal/Ka 8000Kal/Ka
اسیدهای چرب 98% 90%
رطوبت 2% 2%
شاخص عدد ید 110-115 110-115
پراکسید 0+2 0
اسیدیته <20