در صنعت پرورش طیور اهمیت تغذیه زمانی بر ما روشن می شود که بدانیم 65 تا 75 درصد کل هزینه ها را، هزینه خوراک به خود اختصاص می دهد و در این راستا، بازده مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به طوریکه کوشش در جهت بهبود این بازده به منزله کاهش هزینه های تولید است. از مهمترین عوامل تغذیه ای که بر بازده و هزینه تمام شده خوراک تاثیر بسزایی دارد انرژی جیره می باشد و اغلب به منظور دستیابی به این هدف از مکمل های چربی در جیره استفاده می گردد. از آن جایی که جیره های غذایی معمول طیور عمدتا از غلات و کنجاله های دانه های روغنی تشکیل شده، میزان چربی موجود در جیره پایه پایین است. در نتیجه معمولا در جیره طیور برای بدست آوردن عملکرد بالا و رسیدن به استانداردهای صنعتی از روغن های گیاهی استفاده می شود.

جدول آنالیز شیمیایی
چربی (درصد) 99.99
انرژی (kcal) 9000 - 8800
پراکسید در حد استاندارد
آنتی اکسیدان 0.01
رطوبت ناچیز

برخی دیگر از مزایای استفاده از روغن در جیره عبارتند از:

  • بهبود میزان هضم و جذب سایر مواد مغذی خوراک
  • افزایش خوش خوراکی جیره
  • کاهش گرد و غبار جیره
  • کمک به جذب ویتامین های محلول در چربی (A,D,E,K)
  • تعدیل تنش های گرمایی وارده در مناطق گرم
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی

اسید اویل جهت مصارف مرغداری

اسید چرب درجه دو (رزی دیو)

روغن مخلوط گیاهی