اسید چرب اولئیک

اسید چرب اولئیک

اسید اولئیک یک اسید اسید چرب اشباع نشده است که بطور طبیعی در چربیها و روغنهای حیوانی و گیاهی وجود دارد. این ترکیب ماده ای بی بو و رنگ آن زرد کم رنگ است . از این ماده در صنایع مختلف از جمله صنایع نساجی و چرم سازی، در حد واسطهای شیمیائی رزین های آلکید، به عنوان عامل تمیز کننده و امولسیون در تولید صابون، جهت تولید رزین پلی آمید و موارد بسیار دیگر استفاده میشود.
اسید اولئیک تولیدی توسط این واحد در بشکه های روکش دار فلزی 180 کیلوگرمی دسته بندی می گردد. اسید اولئیک تولیدی این شرکت دارای منشاء گیاهی بوده و فاقد اولئیک جانوری می باشد.

ترکیب اسیدهای چرب
1.9% C14:0
0.6% C14:1
4.3% C16:0
6.5% C16:1
1.3% C18:0
63.5 C18:1
18.2 C18:2
0.50% C18:3
0.13% C20:0
0.14% C20:1
2.93% Others
مشخصات اسیدهای چرب
عدد اسیدی گرم / KOH میلیگرم 199-200
عدد صابونی گرم / KOH میلیگرم 200-202
عدد یدی گرم 100 / ید گرم حداقل 90
تایتر درجه سانتیگراد حداکثر 5

GAS CHROMATOGRAM